آثار امهال تسهیلات بانکی

آثار امهال تسهیلات بانکی

در مقررات پولی و بانکی «امهال» به معنی مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات است، البته گاه «امهال» در پی «استمهال» یعنی مهلت خواستن آمده است.

پرسمان در خصوص استرداد وجوه مازاد پرداختی در تسهیلات تسویه شده

پرسمان در خصوص استرداد وجوه مازاد پرداختی در تسهیلات تسویه شده

 مطابق قوانین، وجوهی که بانک من‌ غیر حق از تسهیلات گیرنده دریافت کرده باشد حتی اگر تسهیلات تسویه شده باشد، قابل استرداد است. اما سوالی که در ذهن تسهیلات گیرنده ایجاد می‌شود این است که چگونه می‌توانیم میزان وجوه مازاد را محاسبه و اثبات نماییم؟

پرسمان پیرامون کاهش ادعای بانک راجع به تسهیلات جاری و معوق

پرسمان پیرامون کاهش ادعای بانک راجع به تسهیلات جاری و معوق

برخی بر این باورند که تنها راه کاهش ادعای بانک، بطلان وجه التزام تاخیر تادیه دین، سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب است درحالی که در بسیاری از پرونده‌ها، افزایش بدهی تسهیلات گیرنده به دلیل اقدامات مغایر با مقررات بوده که ﻧﺮﺥ ﻣﺆﺛﺮ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ را به صورت چشمگیری افزایش داده است.

پرسمان درباره محاسبه سود قرارداد مشارکت مدنی ارزی - ریالی

پرسمان درباره محاسبه سود قرارداد مشارکت مدنی ارزی - ریالی

 ملاحظه می‌شود بعضی از کارشناسان منتخب دادگاه‌ها علی رغم عدم انحراف تسهیلات گیرنده از موضوع قرارداد مشارکت مدنی، بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه با لحاظ نمودن نرخ سود ثابت، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی اقدام می‌نمایند.