سایر کتاب‌های حقوقی

Qanon Madani compressed
سایر کتابهای حقوقی

کتاب قانون مدنی

حکمت تدوین این کتاب، اجرای توصیه مرحوم دکتر ناصرکاتوزیان در کتاب «قانون مدنی درنظم حقوق کنونی» است.

حقوقدانان در هنگام تحلیل یک مسئله حقوقی به بررسی اعلام های قانون گذار، احکام و نظرات مربوط به آن مسئله می پردازند تا بتوانند ماهیت و خصایص آن را در موضوعات مختلف درک و حکم موضوع مسئله خود را تمییز دهند.

ادامه مطلب »
Aeen Dadresi compressed
سایر کتابهای حقوقی

کتاب آیین دادرسی مدنی

در این مجموعه بیش از ۴۱۰۰موضوع مرتبط با مواد قانون اعم از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، آرای دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین  موضوعه جمع آوری شده است.

ادامه مطلب »
Qanon Ejra Ahkam compressed
سایر کتابهای حقوقی

کتاب قانون اجرای احکام مدنی و محشی

در این مجموعه بیش از ۱۵۰۰ موضوع مرتبط با مواد قانون اعم از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، آرای دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه جمع آوری شده است.

ادامه مطلب »
Shahed Easar compressed
سایر کتابهای حقوقی

کتاب مجموعه قوانین و مقررات کابردی شاهد و ایثارگر

ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می‌گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.

ادامه مطلب »
Qanon Hasbi compressed
سایر کتابهای حقوقی

کتاب قانون امور حسبی متن منقح

در این مجموعه بیش از ۱۰۰۰ موضوع مرتبط با مواد قانون اعم از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، آرای دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه جمع آوری شده است.

ادامه مطلب »
Qanon Mojazat compressed
سایر کتابهای حقوقی

کتاب قانون مجازات اسلامی متن منقح و محشی

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است (اصلاحی به موجب – قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲/۲/۱)

ادامه مطلب »
Ketab Panjom compressed
سایر کتابهای حقوقی

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

در این مجموعه بیش از ۱۲۰۰موضوع مرتبط با مواد قانون اعم از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، آرای دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه جمع آوری شده است.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا