قوانین و مقررات مانع تولید

جبران خسارات وارده به مشتریان بانک و تسهیلات گیرندگان در طرح جدید قانون بانک مرکزی مغفول ماند …
قوانین و مقررات

جبران خسارات وارده به مشتریان بانک و تسهیلات گیرندگان در طرح جدید قانون بانک مرکزی مغفول ماند …

بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، »هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود«

ادامه مطلب »
خروج از لیست بدهکاران بانکی
قوانین و مقررات

خروج نام شرکت از لیست بدهکاران بانکی

یکی از چالش های بزرگ تسهیلات گیرنده با بانک ها درج نام آن ها در لیست بدهکاران بانکی است. که عملا باعث می شود تسهیلات گیرنده در تنگنا قرار گرفته و چنان دست و پایش بسته شود که در ساده ترین مراودات مالی با مشکل مواجه شود.

ادامه مطلب »
شورای پول و اعتبار
قوانین و مقررات

مغایرت ماده ۱۱ آيين‌نامه وصول مطالبات با فلسفه، هدف و مفاد بند (پ) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید

همانگونه در ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ملاحظه می‌نمایید، هدف از وضع این ماده قانونی، کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها است و در بند (پ) آن روشهای جدیدی برای وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها تعیین شده است.

ادامه مطلب »