سایر کتاب‌های حقوقی

سایر کتابهای حقوقی

کتاب قانون اجرای احکام مدنی و محشی

در این مجموعه بیش از ۱۵۰۰ موضوع مرتبط با مواد قانون اعم از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، آرای دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه جمع آوری شده است.

ادامه مطلب »
سایر کتابهای حقوقی

کتاب مجموعه قوانین و مقررات کابردی شاهد و ایثارگر

ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می‌گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.

ادامه مطلب »
سایر کتابهای حقوقی

کتاب قانون امور حسبی متن منقح

در این مجموعه بیش از ۱۰۰۰ موضوع مرتبط با مواد قانون اعم از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، آرای دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه جمع آوری شده است.

ادامه مطلب »
سایر کتابهای حقوقی

کتاب قانون مجازات اسلامی متن منقح و محشی

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است (اصلاحی به موجب – قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲/۲/۱)

ادامه مطلب »
سایر کتابهای حقوقی

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

در این مجموعه بیش از ۱۲۰۰موضوع مرتبط با مواد قانون اعم از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، آرای دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه جمع آوری شده است.

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا