قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب ۱۳۶۲ - متن منقح و محشی

قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب ۱۳۶۲ - متن منقح و محشی

قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب ۱۳۶۲ - متن منقح و محشی

قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب ۱۳۶۲ - متن منقح و محشی

این کتاب شامل پنج فصل به شرج زیر می باشد.

الف- فصل اول ‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران.

ب- فصل دوم - تجهیز منابع پولی.

پ- فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی.

ت- ‌فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی.

ث- ‌فصل پنجم - متفرقه.

‌فصل اول - ‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ - اهداف نظام بانکی عبارتند از:

۱ - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.

۲ - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

۳ - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند ۲ و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی.

۴ - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

۵ - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود. 

 

برای دریافت کتاب اینجا  کلیک کنید

 

 

title_5e8054a1cc02b5612294911585468577
title_5e8054a1cc0d24820594421585468577
title_5e8054a1cc1767687994001585468577
title_5e8054a1cc2039110819131585468577
title_5e8054a1cc2a819248810721585468577
title_5e8054a1cc34a3696448701585468577
title_5e8054a1cc3ed19628916651585468577