قانون مدنی

قانون مدنی

قانون مدنی

یاسر عرب نژاد؛ حکمت تدوین این کتاب، اجرای توصیه مرحوم دکتر ناصرکاتوزیان در کتاب «قانون مدنی درنظم حقوق کنونی» است.

حقوقدانان در هنگام تحلیل یک مسئله حقوقی به بررسی اعلام های قانون گذار، احکام و نظرات مربوط به آن مسئله می پردازند تا بتوانند ماهیت و خصایص آن را در موضوعات مختلف درک و حکم موضوع مسئله خود را تمییز دهند.

در این مجموعه بیش از ۳۵۰۰ موضوع مرتبط با مواد قانون اعم از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، آرای دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه جمع آوری شده است.

مخاطبین می توانند علاوه بر مراجعه به ۱۳۳۵ حکم مواد قانون مدنی، به مجموعه ای با چندین هزار فرع مستند رجوع کنند و به حقوق زنده دست یابند.

 

 این کتاب مشتمل بر  ۱۰ کتاب دیگر می‌باشد که به شرح ذیل می‌باشند .

 

  • كتاب اول - در بيان اموال و مالكيت بطوركلي
  • کتاب دوم - در اسباب تملک
  • كتاب سوم - درمقررات مختلفه
  • كتاب چهارم دراقامتگاه
  •  كتاب پنجم - درغايب مفقودالاثر
  • كتاب ششم درقرابت
  • كتاب هفتم - درنكاح وطلاق
  • كتاب هشتم دراولاد
  • كتاب نهم درخانواده
  • كتاب دهم - درحجر و قيمومت

 

برای دریافت کتاب اینجا  کلیک کنید

 

title_5e805a55264726686087691585470037
title_5e805a552652114693635191585470037
title_5e805a55265a717513512621585470037
title_5e805a552665311373295431585470037
title_5e805a552670012722733681585470037
title_5e805a55267aa7780882051585470037
title_5e805a55268561129695511585470037