آیین‌ نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۳۶۲ - متن منقح

آیین‌ نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۳۶۲ - متن منقح

آیین‌ نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۳۶۲ - متن منقح

کتاب آیین‌ نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۳۶۲ - متن منقح در خصوص قوانین و احکام مرتبط با تسهیلات بانکی شامل موارد زیر می باشد.

قسمت ۱- مواد عمومی. 

قسمت ۲ - ـ قرض‌الحسنه.‌ 

قسمت۳ ـ مشارکت مدنی.

قسمت ۴ - مشارکت حقوقی. 

قسمت ۵ - سرمایه‌گذاری مستقیم.‌ 

قسمت ۶ - مضاربه.

قسمت ۷ - معاملات سلف.‌ 

قسمت ۸ - فروش اقساطی (‌نسیه) جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.‌ 

قسمت ۹ - فرو‌ش اقساطی و‌سایل تولید، ماشین آلات، و‌سایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادو‌ام ساخت داخل و تأ‌سیسات.

قسمت ۱۰ - فروش اقساطی ـ مسکن.

قسمت ۱۱ - اجاره بشرط تملیک.

قسمت ۱۲ - جعاله.

قسمت ۱۳ - مزارعه.  

قسمت ۱۴ - مساقات.

 

برای دریافت کتاب   اینجا کلیک کنید

 

         

 

title_5e805f056e9dc13473610581585471237
title_5e805f056ea8417749236661585471237
title_5e805f056eb2a908863911585471237
title_5e805f056ebce1540153881585471237
title_5e805f056ec7310782766051585471237
title_5e805f056ed151311342161585471237
title_5e805f056edcc17213761291585471237