کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

حکمت تدوین این کتاب، اجرای توصیه مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب «قانون مدنی درنظم حقوق کنونی» است.

حقوقدانان در هنگام تحلیل یک مسئله حقوقی به بررسی اعلام های قانون گذار، احکام و نظرات مربوط به آن مسئله می پردازند تا بتوانند ماهیت و خصایص آن را در موضوعات مختلف درک و حکم موضوع مسئله خود را تمییز دهند.

در این مجموعه بیش از ۱۲۰۰موضوع مرتبط با مواد قانون اعم از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، آرای دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه جمع آوری شده است.

مخاطبین می توانند علاوه بر مراجعه به ۲۸۶ حکم مواد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، به مجموعه ای با چندین هزار فرع مستند رجوع کنند و به حقوق زنده دست یابند.

یاسر عرب نژاد

  

برای دریافت این کتاب اینجا کلیک کنید

 

 

 

title_5e80533f0b14b11633639711585468223
title_5e80533f0b21d18078556441585468223
title_5e80533f0b3028778359781585468223
title_5e80533f0b3bb8782443431585468223
title_5e80533f0b4885463581531585468223
title_5e80533f0b53320394472181585468223
title_5e80533f0b60a19217352841585468223