بندهایی از سیاست‌های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه گذاری»

بندهایی از سیاست‌های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه گذاری»

۳- تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی.

۷- تجهیز پس‌انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری.

بند بیستم سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

بند بیستم سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌ های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌ گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.

بندهایی از سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

بندهایی از سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

بندهایی از سياست‌هاي راهبردي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي

بندهایی از سياست‌هاي راهبردي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي

واگذاري ۸۰٪ از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است: