فلسفه منع انعقاد قرارداد مشارکت مدنی٫ مضاربه و امثالهم جهت تسویه تسهیلات سابق  از منظر نرخ موثر سود تسهيلات

فلسفه منع انعقاد قرارداد مشارکت مدنی٫ مضاربه و امثالهم جهت تسویه تسهیلات سابق از منظر نرخ موثر سود تسهيلات

در بسیاری از پرونده های تسهیلات بانکی ملاحظه می شود بانکها بجای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سررسید شده اقدام نمایند مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند لیکن بجای تنظیم توافقنامه امهال، اقدام به تنظیم عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم می نمایند.

طرق شکایت از عملیات اجرایی نسبت به قراردادهای بانکی

طرق شکایت از عملیات اجرایی نسبت به قراردادهای بانکی

کلیه قراردادهايی که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود درحکم اسناد رسمی بوده و در صورتیکه در مفاد آن، طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم‌الاجراء بوده و تابع مفاد آيین نامه اجرايی اسناد رسمی می‌باشد.

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به مثابه مقررات اجرایی

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به مثابه مقررات اجرایی

یکی از مهمترین مصادیق امنیت، امنیت اقتصادی است که برخورداری از آن، از ضروری‌ترین نیازهای انسان و جامعه‌ی بشری است، از همین رو حکومت ها از دیر باز به تنظیم و اتخاذ راهبردهای متنوعی در جهت تأمین این نیاز بنیادین شهروندان خود مبادرت کرده اند.

مشارکت به بهانه امهال؛ با نگاهی به مسئولیت بانک و مدیران آن

مشارکت به بهانه امهال؛ با نگاهی به مسئولیت بانک و مدیران آن

مشارکت مدنی و مضاربه به بهانه امهال؛ با نگاهی به مسئولیت بانک و مدیران آن، یکی از معضلات فراروی بنگاههای اقتصادی کشور از جمله بخش تولید کشور مربوط به محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که سرمایه آن هیچ زمان تسلیم تسهیلات گیرنده نشده و در موضوع فعالیت اقتصادی مورد مصرف قرار نگرفته است.

ضرورت اصلاح ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ضرورت اصلاح ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ضرورت الحاق دو تبصره به ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مقنن در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزامی نمودن دستگاههای اجرائی کشور و بانک مرکزی به یکسان سازی قراردادها، قدمی رو به جلو در جهت حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برداشته است.