تبادل نظر

صفحه اصلی یادداشت‌ها تبادل نظر تامین مالی جمعی (crowdfunding) پاسخ به: تامین مالی جمعی (crowdfunding)

 • رعنا بنی حبیب

  عضو
  2024-02-25 در 12:56 ب.ظ

  به پیوست دستورالعمل تامین مالی جمعی که بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ، در راستای تصویب ابزارهای مالی جدید، در 45 ماده و 8 تبصره در تاریخ 25/اردیبهشت/1397 به تصویب شورای عالی بورس اوراق بهادار رسیده است، جهت کسب اطلاعات کلی ارائه می شود .

  لازم به ذکر است به موجب ماده 45 دستورالعمل ريال انجام اصلاحات بر این دستورالعمل به سازمان بورس اوراق بهادار تفویض شده است .

  نکات زیر در دستورالعمل در راستای تصمیم گیری مهم و توجه به آنها ضرورت دارد.

  به موجب بند 10 ماده 1 گواهی شراکت ورقه بهاداری است که در تامین مالی جمعی به صورت الکترونیکی منتشر می شود و از ثبت نزد سازمان بورس معاف است

  به موجب ماده 2 در تامین مالی حمعی منابع مورد نیاز راه اندازی یا توسعه یک کسب و کار تامین شده و تامین کننده منابع نقش مشارکت در طرح را داشته و در سود و زیان طرح شریک است

  به موجب بند الف ماده 2 ارزیابی متقاضی و طرح وی توسط عامل یا ناظر فنی /مالی حسب تشخیص عامل، به منظور مطابقت با شرایط ثبت نام مندرج در بخش شرایط و الزامات ارائه خدمات تامین مالی جمعی ضرورت دارد

  به موجب ماده 9 حداکثر مقدار قابل تامین از طریق تامین مالی جمعی برای هر طرح 20 میلیارد ریال است که به طور سالانه توسط کارگروه ارزیابی (موضوع ماده 14 دستورالعمل) مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

  طبق ماده 11 متقاضی تامین مالی ملزم به تامین حداقل 10 درصد وجه مورد نیاز طرح می‌باشد.

  طبق ماده 23 عامل تامین مالی دارای مجوز انجام این فعالیت قبل از انعقاد قرار داد با متقاضی ، حسن سابقه وی در طرح های قبلی تامین مالی جمعی و یا سایر زمینه های مرتبط را از طریق اطلاعات موجود در سامامه جامع تامین مالی جمعی یا سایر طرق مقتضی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

  لذا به نظر می رسد حسن سابقه و نداشتن سابقه معوقات بانکی و بورس نیز می تواند حسب تشخیص عامل مورد اقدام قرار گیرد.

  طبق ماده 26 تمامی ورود و خروج وجوه باید از طریق درگاه یا شبکه های پرداخت معتبر داخلی انجام شود. لذا کلیه انتقالات نقدی ثبت و رصد و قابل باربینی می باشند

  توجه به ماده 35 درخصوص اشخاصی که مجاز به تامین منابع از طریق سکوهای تامین مالی جمعی نیستند ضرورت دارد. شخاص واجد شرایط به منظور ارائه درخواست تامین مالی در ماده 36 قید گردیده لازم به ذکر است تامین کنندگان مالی باید دارای کد بورسی باشند.

  طبق ماده 38 تامین مالی جمعی طرح هایی که طبق قوانین و مقررات ممنوع شده اند غیر مجاز است .

  توجه به ماده 41 در خصوص وظایف عامل در صورت دریافت شکایتی از یک طرح باز ( طرحی که  در حال تامین مالی بوده یا تکمیل شده ولی هنوز منابع جمع آوری شده تحویل متقاضی نشده است) ضرورت دارد

  فایل دستورالعمل تامین مالی جمعی

   

  لینک مطلب