آزاده بهمنی

آزاده بهمنی

مدیر ارتباطات

داشتم خودم را برای ورود به دوره دکتری رشته ی جامعه شناسی گروهای اجتماعی آماده میکردم که علیرغم تلاش برای رسیدن به این رتبه در همان بدو ورود از ادامه ی راه بازماندم.
هنگامی که حال و راه را اینچنین دیدم برای التیام این سکون و سکوت پناه به کار آوردم.
که شروعی نو و متفاوت در زندگی من بود.
مدیریت فروش دریکی از کارخانجات بزرگ صادرات و واردات سنگ پیش رویم بود!
من که از مردم شناسی و فرهنگ خوانده بودم اکنون سروکارم به اشیایی بود بی جان و بی زبان!
اما با سنگ هم ارتباط برقرار کردم، داستانها نوشتم تا سنگ را به جاندار تصور کنم تا بتوانم کار محول را با عشق دنبال نمایم.
بعد از آن مدیریت فروش و روابط عمومی را در یکی دو شرکت وابسته تجربه کردم.
تدریس درحیطه ی اطلاعات و تحصیلاتم را پشت سر نهادم، تا اینکه برای اولین بار وارد کار در حوزه ی حقوق شدم.
سامانه هوشمند قوانین که برای نخستین بار طراحی شده بود با مدیریت فروش اینجانب آغاز و اجرا شد.
در ادامه ی کار در بستر حقوقی ، خدمت به گرفتاران بانکی در امور تسهیلات را در سراسر ایران عهده دار شدم.
شنیدن سخنان و درد ودل های مردمی خسته از معضلات بانکی شاید سخت و درد اور باشد اما من به امید به ثمر رسیدن تلاشها ی این افراد در راه تحقق اهدافشان و ارتباط موثر آنان با وکیل و مشاور بانکی امین سختی راه را بجان خریدم.
به امید توفیق در خدمتگزاری

آزاده بهمنی کارشناس پشتبانی