بازگرداندن حقوق پایمال شده تسهیلات گیرندگان بانکی

یکی از مهارت‌های ما این است؛ منشأ انحراف بانک از مقررات را تشخیص دهیم و مناسبترین روش را برای دفاع از حقوق تسهیلات گیرنده برگزینیم.

جهت ملاحظه نمونه احکام اخذ شده، درخواست مشاوره خود را ثبت کنید.

0

دفاع از حقوق فعالان مشروع اقتصادی در مراجع قضایی به منظور

جلوگیری از دور زدن قوانین و مقررات ناظر بر تسهیلات بانکی که از سوی برخی از بانک‌ها صورت می‌گیرد

کاهش بدهی اعلامی از سوی بانک

استرداد وجوه مازاد پرداختی

جبران خسارت وارده به تسهیلات گیرنده

با این توضیح که تحقق موارد مزبور مشروط به این است که بانک از قوانین و مقررات موضوعه تخطی نموده باشد و موضوع در دادگاه اثبات و مورد پذیرش مقام قضایی قرار گیرد.

جدیدترین مطالب

وکلای متخصص در دعاوی بانکی

ما با چه صنایعی کار کرده‌ایم