جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ما به این دلیل پا به عرصه گذاشته‌ایم که از حقوق فعالان اقتصادی ایرانی دفاع کنیم. چه این افراد در داخل کشور باشند و چه مقیم خارج، ما در مراجع ذی‌صلاح ایران برای حمایت از حقوق آن‌ها تلاش می‌کنیم. حوزه فعالیت ما مربوط به قراردادهای بانکی، قراردادهای اقتصادی و تأمین مالی است

نظرات اخیر

قرارداد؛ تیغ دولبه

فعالان اقتصادی ایرانی، چه در داخل کشور و چه مقیم خارج، با چالش‌های متعددی در زمینه قراردادهای بانکی و اقتصادی مواجه هستند. علاوه بر این، تأمین مالی نیز به یکی از موانع و مسائل پیچیده برای آن‌ها تبدیل شده است. در شرایط بحرانی کنونی، هم قراردادها و هم فرآیندهای تأمین مالی می‌توانند به مانند تیغ دولبه عمل کرده و مشکلات بسیاری را برای این فعالان ایجاد کنند.

تجربه عملی ما در بیش از ۹16 پرونده قضایی، ۴۳۰۰ قرارداد بانکی و اقتصادی و ورود به حوزه تأمین مالی، دانشی بی‌نظیر برای ما به ارمغان آورده است. ما این دانش و تجربه را به کار می‌گیریم تا از حقوق فعالان اقتصادی ایرانی، چه در داخل کشور و چه مقیم خارج، در مراجع ذی‌صلاح ایران دفاع کنیم. با بهره‌گیری از این دانش و تجربه، موکلین ما می‌توانند با آسودگی خاطر و اطمینان، مسائل مربوط به قراردادها و فرآیندهای تأمین مالی خود را مدیریت کنند و به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند.

درباره ما

ما به حفاظت از حقوق فعالان اقتصادی ایرانی، چه در داخل کشور حضور دارند و چه مقیم خارج از کشور هستند، متعهد هستیم. در مراجع ذی‌صلاح ایران از حقوق آن‌ها حمایت می‌کنیم و در حوزه‌های قراردادهای بانکی، قراردادهای اقتصادی و تأمین مالی فعالیت داریم. ما چالش‌های موجود در این حوزه‌ها را به خوبی درک کرده و با تیمی از متخصصین حقوقی و مالی، از دانش علمی و تجربی خود برای پاسخگویی به این چالش‌ها و کاهش ریسک‌های حقوقی و مشکلات تأمین مالی استفاده می‌کنیم. هدف ما این است که موکلین ما اطمینان داشته باشند که در هر معامله بانکی، اقتصادی یا موقعیت تأمین مالی، حقوق و منافع آن‌ها به طور کامل مورد دفاع و حمایت قرار می‌گیرد.

خدمات ما

مشاوره

مذاکره

وکالت

آموزش

برخی از موکلین ما