درصورتی که بانک از واحد تولیدی شما سود و خسارات مازاد مطالبه و یا دریافت کرده است فرم زیر را تکمیل نمایید

در صورت تمایل فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

ماموریت اصلی تیم ما دفاع از حقوق پایمال شده موکلین در برابر تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی است. داستان ما از اینجا شروع شد که مشاهده کردیم هنگامی که برخی کارآفرینان و فعالان اقتصادی در صنایع مختلف قادر به بازپرداخت اقساط وام های بانکی خود نیستند برخی از بانک ها با تخطی از قوانین، زیان‌های بسیار سنگین و غیر قابل جبران به آن‌ها وارد می‌کنند و این امر باعث بروز مشکلات متعددی از جمله تعطیلی فعالیت اقتصادی، توقف یا کاهش تولید می‌شود. برای رفع این مشکلات، دفاع از فعالان اقتصادی در برابر بانک ها را به عنوان هدف برگزیدیم. ادامه…