آیین دادرسی مدنی متن منقح و محشی

آیین دادرسی مدنی متن منقح و محشی

حکمت تدوین این کتاب، اجرای توصیه مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب «قانون مدنی درنظم حقوق کنونی» است.

حقوقدانان در هنگام تحلیل یک مسئله حقوقی به بررسی اعلام های قانون گذار، احکام و نظرات مربوط به آن مسئله می پردازند تا بتوانند ماهیت و خصایص آن را در موضوعات مختلف درک و حکم موضوع مسئله خود را تمییز دهند.

در این مجموعه بیش از ۴۱۰۰موضوع مرتبط با مواد قانون اعم از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، آرای دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین  موضوعه جمع آوری شده است.

مخاطبین می توانند علاوه بر مراجعه به ۵۲۹ حکم مواد قانون آیین دادرسی مدنی، به مجموعه ای با چندین هزار فرع مستند رجوع کنند و به حقوق زنده دست یابند.

یاسر عرب نژاد

این کتاب شامل ۹ باب با موضوع‌های زیر می باشد.

  • باب اول – در صلاحيت دادگاهها
  • باب دوم  در وکالت دعاوی
  • باب سوم – دادرسي نخستين
  • باب چهارم  تجديدنظر
  • باب پنجم – فرجام‌خواهي
  • باب ششم  مواعد
  • باب هفتم  داوری
  • باب هشتم – هزينه دادرسي و اعسار
  • باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده

پاسخ‌ها