قوانین و مقررات مانع تولید

دورزدن قوانین بانکی ممنوع
گالری ویدئو

قسمت چهارم دورزدن قوانین بانکی ممنوع

آثار مخرب انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، جهت تسویه دیون سابق. از دور به ساختمان کارخانه چشم می‌دوزد. به قول مادرش انگار رویش خاکستر پاشیده اند.

دورزدن قوانین بانکی ممنوع
گالری ویدئو

قسمت سوم دورزدن قوانین ممنوع

ممنوعیت تملک وثایق تسهیلات گیرندگان بدون رعایت تشریفات قانونی. همیشه وقتی که فروشگاه را می‌دید احساس می‌کرد کرد ثمره ی زحماتش را دریافت کرده. هر

دورزدن قوانین بانکی ممنوع
گالری ویدئو

قسمت دوم دور زدن قوانین بانکی ممنوع

آثار اخذ وکالت‌نامه بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و تملک وثایق بدون تشریفات قانونی. بعد از مدتها کار وامش به جریان افتاده بود. با مبلغ وام

گالری ویدئو

چگونگی محاسبه سود در عقود مشارکتی

عقود مشارکتی، یکی از خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها، به منظور حمایت از تولید و تولید کنندگان است.  تولید کننده برای شراکت با بانک، باید

گالری ویدئو

اولین کارگاه آموزشی حذف سود مرکب

چگونگی محاسبه سود و حذف آن یکی از موضوعات مهم در قراردادهای بانکی است.  از آنجا که تعامل تولید کننده و بانک می‌تواند بخش مهمی