فعالیت انجمن‌ها تبادل نظر تاثیر نسبت مالکانه در دریافت تسهیلات

برچسب زده شده: , ,

 • عسل معظمی

  عضو
  ژوئن 27, 2024 در 10:16

  درود

  رسیدن به نسبت مالکانه 15% برای اکثر شرکت های متوسط که جمع کل دارایی های ترازنامه آن ها عدد نسبتا بالایی می باشد، سخت است. از طرف دیگر به دلیل محدود بودن آیتم های حقوق صاحبان سهام در ترازنامه، راه های عملی بالابردن نسبت مالکانه نیز محدودیت دارد. به نظر می رسد آیتم های افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی برای عموم شرکت ها راحت تر باشد.

  لینک مطلب

 • سعید سهیلی‌نیا

  عضو
  ژوئن 27, 2024 در 10:22

  سلام

  تجدید ارزیابی دارایی ها پروسه زمان بر و پر تشریفاتی است، اول نیاز به کارشناسی دارد، دوم جهت مشمول مالیات نشدن باید مازاد تجدید ارزیابی ظرف یک سال به سرمایه برده شود که نیاز به تشکیل مجمع فوق العاده و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارد، سوم این که به در صورت تجدید ارزیابی باید در دوره های معین زمانی مجددا انجام گردد.

  افزایش سرمایه در صورتی منجر به افزایش نسبت مالکانه می شود که به صورت آورده نقدی باشد، در این صورت برای شرکت هایی که تعداد سهامداران زیاد دارند، گرفتن موافقت همه سهامداران برای آورده نقدی نیز با چالش هایی مواجه هست.

  لینک مطلب

 • رعنا بنی حبیب

  عضو
  ژوئن 27, 2024 در 10:25

  سلام

  نسبت مالکانه بابت پروژه های سرمایه گذاری که از تسهیلات بانکی استفاده می نمایند.

  به موجب جزء 3 بند ج مصوبه شماره 85570/50583 مورخ 26/مهر/1393 هیات وزیران و در راستای هدف خروج غیر تورمی از رکود و تکالیف مقرر عهده بانک مرکزی ج.ا.ایران ، بانکها ملزم به کسب اطمینان از تامین حداقل بیست و پنج درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام گردیدند .

  همچنین به موجب جزء 4 همان مصوبه بانکها و موسسات اعتباری ملزم به کسب اطمینان از تامین حداقل بیست و پنج درصد کل دارایی های شرکت در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان سهام با احتساب تسهیلات اعطایی گردیدند.

  بانک مرکزی نیز در راستای تکالیف مقرر به شرح فوق ، به عنوان مقام سیاست گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور به منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت طی بخشنامه 277426/93 مورخ 17/دی/1393 هر دو جزء فوق را با همان مضمون به سیستم بانکی ابلاغ ، مقرر و تکلیف نمود.

  متعاقبا آن بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 416622/98 مورخ 02/اسفند/1398 اعلام نمود، پیشنهاد اصلاح بخش هایی از مصوبه مذکور از سوی بانک مرکزی به دولت ارائه گردیده و اصلاحات پیشنهادی در جلسه مورخ 16/بهمن/98 مورد تایید هیات وزیران واقع شده است

  این تغییرات شامل حذف جزءهای 3 و 4 تصمیم نامه سال 1393 بوده و به موجب بند 2 بخشنامه اخیر، دستورالعمل نسبت مالکانه موضوع بند ج تصمیم نامه مورخ 26/مهر/1393 با رعایت سقف پانزده درصد متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

  بر اساس مفاد بخشنامه ابلاغی در سال 1398 مقرر گردید از تاریخ ابلاغ آن، لزوم تامین بخشی از منابع مورد نیازبرای تامین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن به عنوان نسبت مالکانه یاد می شود، از 25 صد به 15 درصد تقلیل یابد و در مواردی که متناسب با نوع فعالیت نیازمند رعایت نسبت مالکانه کمتر از 15 درصد می باشد، عندالزوم پس از بررسی و ارائه پیشنهاد توسط بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار ابلاغ خواهد شد.

  لذا سقف نسبت مالکانه مقرر برای تسهیلات مربوط به پروژه های سرمایه گذاری حداکثر 15 درصد می باشد که این نسبت متناسب با نوع فعالیت می تواند توسط متقاضیان به بانک عامل با ارائه توجیهات مستند ضمن اخذ مجوز از بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تقلیل یابد.

  لینک مطلب

برای پاسخ دادن ورود کنید.