جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

افسانه اتابکی

وکیل در حوزه تسهیلات، تأمین مالی و قراردادهای تجاری

شروع کار در کسوت وکالت از سال 1386، آغازگر مسیری بود که امروز پس از دفاع و حضور در 500 پرونده قضایی، من را به وادی دفاع از بدهکاران بانکی رسانده است. تجربه وکالت در پرونده هایی با موضوعات مالی، تجاری و بازرگانی باعث شد پیشنهاد مشاوره حقوقی شرکت های زیر مجموعه هلدینگی فعال در زمینه معادن را در سال 1392 دریافت کنم. با پذیرش این پیشنهاد تمرکز خود را به صورت تخصصی در زمینه موضوعات مالی، تجاری و بازرگانی قرار دادم که ثمره آن دریافت پیشنهاد مشاوره حقوقی هلدینگ داچ در سال 1397 بود. از آن جایی که شرکت های این دو مجموعه با بانک های طرف قرارداد اختلاف جدی داشتند، نتیجه همکاری تنگاتنگ اینجانب باعث شد در پرونده های تسهیلاتی این دو هلدینگ ورود و در نهایت و با همکاری سایر همکاران، نقاط انحراف بانک های اعطا کننده تسهیلات را شناسایی نماییم. انحرافاتی که موجب تحقق سود مرکب، تملک وثایق و دریافت سود و وجه التزام مازاد، در تسهیلات ریالی و ارزی را فراهم نموده بود. طرح دعاوی متعدد علیه بانک ها برای شرکت های این دو هلدینگ و سایر موکلین، شرکت در دوره های آموزشی مرتبط  با دعاوی پولی بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دوره های مرتبط، دستاوردهای مفیدی را به همراه داشت که تصمیم بر آن شد تجربیات کسب شده در زمینه دعاوی بانکی را، با سایر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به اشتراک بگذاریم

افسانه اتابکی