جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
تامین مالی
پروژه

پروژه: تسهیل و تسریع در تامین مالی عادلانه با تمرکز بر شایستگی

پس از موفقیت‌آمیز بودن پروژه حذف سود مرکب و خسارت مرکب از نظام بانکی کشور، که با حمایت اتاق بازرگانی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان آغاز و با تصویب جزء ۴ از بند الحاقی به ماده ۱۰ لایحه برنامه پنجساله هفتم به پایان رسید، اکنون تمرکز خود را به سمت چالش‌های جدیدی معطوف داشته‌ایم که با هدف بهبود دسترسی به تامین مالی عادلانه و کارآمد برای فعالان اقتصادی واجد شرایط شکل گرفته است. این پروژه به دنبال برطرف کردن چالش‌های کلیدی است که فعالان اقتصادی در درک فرآیندهای تامین مالی و مواجهه با موانع موجود دارند. از آنجایی که ما و حامیان پروژه مرجع تصمیم‌گیری نهایی نیستیم، هدف ما ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و بروزرسانی فرآیندها و قوانین است تا از این طریق، مسیری برای تامین مالی عادلانه و سریع فراهم آوریم.

مشارکت‌ها

تبادل نظر