اقدام متحدانه برای رفع چالش‌های تأمین مالی

این مشارکت، اقدامی نو است که توسط اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با پیگیری سرکار خانم فاطمه مهرابی دبیر اجرائی این شورا پیش برده می‌شود. در این راستا، اقدام اساسی و اولیه از سوی این اتاق و دبیرخانه به عمل آمده که شامل مکاتبه با روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دبیران شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سراسر کشور است. هدف از این مکاتبه، جلب مشارکت گسترده و موثر در شناسایی موانع قانونی و اجرایی موجود در مسیر تأمین مالی عادلانه و بر پایه شایستگی فعالان اقتصادی است.

پاسخ‌ها