بانک نتوانست از آب گل آلود ماهی بگیرد

با حکم دادگاه بانک نتوانست از آب گل آلود ماهی بگیرد

برخی از وام های ارزی که از محل منابع حساب ذخیره ارزی به تسهیلات گیرندگان پرداخت شده بود بر اساس مقررات خاص، با بدهی دولت تهاتر و تسویه می شود؛ اما برخی از بانک‌ها با کتمان این موضوع همچنان ارز را به نرخ روز از تسهیلات گیرندگان مطالبه می کنند. 

نتیجه طرح دعوی در مراجع قضایی این بود که ادعای ارزی بانک بر مبنای نرخ روز، به ارز با نرخ ۱۰ سال قبل تبدیل شد.

جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسندگان

پاسخ‌ها