سعید سهیلی نیا

مشاور مالی تسهیلات بانکی

سعید سهیلی نیا دانش آموخته ریاضی و حسابداری کار خود را در سال 1377 در شرکتی آغاز نمود که زمینه فعالیت آن، اعطای تسهیلات تحت عناوین مشارکت مدنی، سلف و امثالهم به فعالان اقتصادی و نقش وی تنظیم قرارداد، محاسبه سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی بود. در سال 1386 مدیریت مالی بزرگترین تولید کننده سرسیلندر کشور را پذیرفت و از سال 1394 تاکنون به عنوان مدیر مالی هلدینگ داچ کار خود را ادامه می دهد. بررسی های او روی تسهیلات بانکی شرکت های این مجموعه نشان داد که برخی از تسهیلات ریالی این شرکت ها مشمول سود مرکب و تسهیلات ارزی این شرکت ها نیز مشمول نرخ مازاد سود و وجه التزام بوده است. نتایج بررسی های فوق، هیات مدیره هلدینگ را متقاعد نمود سریعا برای جبران خسارات وارده و جلوگیری از خسارت آتی، اقدامات حقوقی علیه بانک ها را شروع نمایند.
تلفیق تجربیات او با دانش حقوق بانکی دکتر یاسر عرب نژاد باعث شد تمامی انحرافات محاسباتی بانک ها قبل از تقدیم دادخواست و در فرآیند کارشناسی به شکل صحیح و کامل شناسایی و مستند سازی شود؛ به همین جهت تصمیم بر آن شد هیاتی متشکل از تیم حقوقی و مالی تشکیل گردد تا این تجربه موفق در اختیار سایر تسهیلات گیرندگان بانکی قرار گیرد.

سعید سهیلی نیا

به اشتراک بگذارید: