سعید سهیلی‌نیا

مشاور مالی تسهیلات بانکی

سعید سهیلی نیا دارای لیسانس ریاضی و لیسانس حسابداری مالیاتی، کار خود را در سال 1377 در شرکتی آغاز نمود که زمینه فعالیت آن، اعطای تسهیلات تحت عناوین مشارکت مدنی، سلف و امثالهم به فعالان اقتصادی و نقش وی تنظیم قرارداد، محاسبه سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی بود. 

از سال 1383 تاکنون به عنوان رئیس حسابداری، مدیر مالی و مشاور اقتصادی شرکت ها و هلدینگ های مختلفی فعالیت نموده است. او همانند سایر تحصیل کنندگان در دو رشته ریاضی و حسابداری، طی 25 سال تجربه کاری خود، اعداد را زندگی کرده است.

خود را متعهد به انجام محاسبات دقیق تسهیلات شرکت های بدهکار به بانک می داند. طی چند سال اخیر، تلفیق تجربیات او با دانش حقوق بانکی دکتر یاسر عرب نژاد(تیم حقوقی) باعث شد با شناسایی و مستند سازی انواع انحرافات محاسباتی بانک ها، قبل از تقدیم دادخواست و در فرآیند کارشناسی، به بدهکاران بانکی کمک شایانی نماید.

سعید سهیلی نیا