جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
کتاب قانون مدنی متن منقح و محشی

حکمت تدوین این کتاب، اجرای توصیه مرحوم دکتر ناصرکاتوزیان در کتاب «قانون مدنی درنظم حقوق کنونی» است.

حقوقدانان در هنگام تحلیل یک مسئله حقوقی به بررسی اعلام های قانون گذار، احکام و نظرات مربوط به آن مسئله می پردازند تا بتوانند ماهیت و خصایص آن را در موضوعات مختلف درک و حکم موضوع مسئله خود را تمییز دهند.

در این مجموعه بیش از ۳۵۰۰ موضوع مرتبط با مواد قانون اعم از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، آرای دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه جمع آوری شده است.

مخاطبین می توانند علاوه بر مراجعه به ۱۳۳۵ حکم مواد قانون مدنی، به مجموعه ای با چندین هزار فرع مستند رجوع کنند و به حقوق زنده دست یابند.

 این کتاب مشتمل بر  ۱۰ کتاب دیگر می‌باشد که به شرح ذیل می‌باشند .

  • كتاب اول – در بيان اموال و مالكيت بطوركلي
  • کتاب دوم – در اسباب تملک
  • كتاب سوم – درمقررات مختلفه
  • كتاب چهارم  دراقامتگاه
  • كتاب پنجم – درغايب مفقودالاثر
  • كتاب ششم  درقرابت
  • كتاب هفتم – درنكاح وطلاق
  • كتاب هشتم  دراولاد
  • كتاب نهم  درخانواده
  • كتاب دهم – درحجر و قيمومت
نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده

پاسخ‌ها