مار و بانک؛ شرایط مشابه تقاضانامه صدور اجراییه

مار و بانک؛ شرایط مشابه

مانند بازی مار و پله، اشتباه ساده بانک در تنظیم تقاضانامه می‌توانند باعث ابطال مزایده و بازگشت به خانه اول شوند. 

در این پرونده با مسئله‌ای روبرو هستیم که می‌توان آن با بازی مار و پله تطبیق دهیم؛ یعنی یک اشتباه ساده در تنظیم تقاضانامه، باعث ابطال مزایده و بازگشت به خانه اول شده است.

ماجرای این پرونده، به شرح زیر است:

فردی ناشناس به عنوان نماینده بانکی که وام را پرداخت کرده است، فرم تقاضانامه صدور اجراییه را جهت مراجعه به راهن تسهیلات گیرنده تنظیم کرده و به دفتر اسناد رسمی داده است تا آنچه بانک از وام گیرنده طلب دارد از راهن او دریافت کند.

 همزمان با ثبت این تقاضانامه، فرد مذکور دلایل سمت خودش را به عنوان نماینده بانک برای اجرایی شدن تقاضا، ارائه نداده است و عملیات اجرا به صورت غیرقانونی به جریان می‌افتد. با طرح دعوی، دادگاه کل تقاضانامه و عملیات اجرایی را باطل کرده و به نوعی مانند بازی مار و پله، اختلاف بانک و تسهیلات گیرنده به نقطه اول بازگشته است.

ماده 3 آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، تقاضانامه صدور اجراییه را باید طبق فرم مخصوص تنظیم کرد و باید شامل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت و سایر اطلاعات مربوط به اجرائیه یا نماینده قانونی باشد. همچنین، اگر درخواست اجراء از طرف وکیل، مدیر شرکت یا سایر نمایندگان قانونی صورت گرفته باشد، باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد، پیوست شود. 

بنابراین، چنانچه برگ تقاضانامه فاقد شرایط مذکور باشد، چنین سندی قابلیت اجرا نخواهد داشت و اساساً دفتر اسناد رسمی نباید تقاضانامه صدور اجراییه را از شخص فاقد سمت بپذیرد و در صورت پذیرش و ثبت آن بدون رعایت موارد مذکور، قابل ترتیب اثر در اداره اجرای اسناد رسمی ندارد. البته ابطال تقاضانامه صدور اجراییه مانع درخواست مجدد نمی‌شود و بانک می‌تواند به شکل صحیح درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی را از دفترخانه بخواهد.

در این یادداشت، این مسئله مورد بحث قرار گرفت که یک اشتباه ساده در تنظیم تقاضانامه، می‌تواند باعث ابطال مزایده و بازگشت به خانه اول شود. 

نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده

پاسخ‌ها