جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پیشنهاد اصلاح ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید

پیشنهاد اصلاح ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید

شرح مشکل:  در بند ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۲ مقرر شده است:‌ «بانک ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را براساس زمانبندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند.

درصورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمانبندی شده مصوب، متناسب با تأخیر در پرداخت، تسهیلات اعطائی قبلی، بدون دریافت جریمه استمهال شده و به روز میگردد». در تبصره این بند به ضمانت اجرایی خسارات وارده و نحوه جبران هزینه تحمیلی مازاد بر سرمایه گذاری اشاره شده و بیان شده است: «درصورت عدم رعایت زمانبندی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک عامل که موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه گذاری گردد، بانک عامل موظف است براساس نظر کارشناس رسمی، هزینه تحمیلی را جبران کند.»  اما این ضمانت اجرایی از ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ حذف شده است.

پیشنهاد می گردد تبصره ذیل به ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ الحاق گردد:

 تبصره: درصورت عدم رعایت زمانبندی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک عامل که موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه گذاری گردد، بانک عامل موظف است براساس نظر کارشناس رسمی، هزینه تحمیلی را جبران کند.

نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده

پاسخ‌ها