پیشنهاد اصلاح ماده ۷ قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

پیشنهاد اصلاح ماده ۷ قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

شرح مشکل: مشکل آفرینی برای سرمایه گذاران و مشکل سازی در صدور مجوزهای کسب و کار در حداقل زمان و عدم اجرای صحیح مقررات ماده ۷ قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷

پیشنهاد: تعمیم مجازات موضوع ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به صاحب منصبان و ماموران مستنکف از اجرای صحیح و به موقع مقررات ماده ۷ قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.

نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده

پاسخ‌ها