جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
تجدید مزایده به دلیل ورشکستگی مدیون

تجدید مزایده به دلیل ورشکستگی مدیون

خوب… سری بزنیم به اداره اجرای اسناد رسمی و روزهای پُراسترس قبل از مزایده.

علیرضا ملکی را برای ضمانت تسهیلات پدرش در رهن بانک قرار داد. پدر علیرضا به علت ورشکستگی توان پرداخت بدهی را نداشت. بانک هم برای وصول بدهی، عملیات اجرا را آغاز کرد و ملک علیرضا را به مزایده گذاشت.

ما با ارائه حکم ورشکستگی پدر علیرضا به اداره اجرا، موفق شدیم مزایده را تجدید کنیم؛ چرا که مطابق قوانین ورشکستگی، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته محسوب می‌شود و همهٔ دعاوی مالی و اقدامات اجرایی باید به طرفیت او باشد. این اقدام به‌منظور مراقبت از حقوق طلبکاران شخص ورشکسته است. در این پرونده، همهٔ اقدامات اجرایی به طرفیت خود ورشکسته، یعنی پدر علیرضا صورت‌گرفته بود و تمام ابلاغیه ها برای او ارسال شده بود و نه مدیر تصفیه؛ لذا مزایده تجدید شد تا با تشریفات صحیح برگزار شود.

با تجدید عملیات اجرا، مزایده ملک به تعویق افتاد و این امکان برای علیرضا فراهم شد تا با پرداخت بدهی قانونی (که کمتر از نصف مبلغ مورد ادعای بانک بود) از ملک فک رهن کند.

اگر بانک عملیات اجرا را آغاز کرده و در شرف برگزاری مزایده ملک راهن است، پیشنهاد می‌دهیم  پیگیری حقوقی را به روزهای آخر موکول نکنید. در صورتی که انحرافی از قوانین وجود داشته باشد، هرچه زودتر اقدام کنید، شانس بیشتری برای جلوگیری از انتقال ناعادلانه دارایی‌ها دارید.

برای حفظ حقوق اصحاب دعوا، اسامی فرضی انتخاب شده است.

برای مطالعه این رأی با ما در تماس باشید. شایان‌ذکر است برای حفظ محرمانگی، اطلاعات اصحاب دعوا، شماره پرونده، شماره دادنامه و مرجع صدور پوشانده می‌شود.

جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده