جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پرسمان راجع به وجه التزام تأخیر تأدیه دین

وجه التزام تاخیر تادیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات به بانک پرداخت نماید. برخی از بانک‌ها صرفا با اتکا به نرخ مصوب وجه التزام و معیار زمان تاخیر، مبادرت به مطالبه و وصول آن می نمایند درحالیکه محکومیت دریافت آن منوط به تحقق چندین شرط است و در مواردی تسهیلات گیرنده و به تبع آن ضامنین، از پرداخت وجه التزام معاف می‌شوند.

تشریح شروط مزبور و بحث و گفتگو در این خصوص، در یک جلسه یک ساعته امکان‌پذیر است.

نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده

پاسخ‌ها