پیشنهاد اصلاح آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها

پیشنهاد اصلاح آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها

شرح مشکل: با توجه به بند ب ماده ۱ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ مقررات ماده ۸ این آیین‌نامه و تبصره‌های آن صرفا مشمول بانک‌های دولتی بوده و بانک‌های خصوصی همچنان می توانند از صدور اجراییه  خودداری نمایند.

پیشنهاد می گردد مقررات ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ مشمول مؤسسات اعتباری خصوصی و صندوق‌ها نیز گردد. 

نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده

پاسخ‌ها