کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی حذف سود مرکب
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی حذف سود مرکب

به منظور تشحیذ و تنویر اذهان به منظور تشحیذ و تنویر اذهان تولیدکنندگان و فعالان مشروع اقتصادی نسبت به انحرافات برخی از بانک ها از قوانین و مقررات پولی و بانکی و تحقق سود مرکب، کارگاه آموزشی ویژه شرکت های هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه آن قابل برگزاری است.

ادامه مطلب »