تبادل نظر

صفحه اصلی یادداشت‌ها تبادل نظر خلاصه تحقیقات؛ تامین مالی از طریق تامین مالی جمعی (crowdfunding) از نگاه حقوقی پاسخ به: خلاصه تحقیقات؛ تامین مالی از طریق تامین مالی جمعی (crowdfunding) از نگاه حقوقی

 • یاسر عرب نژاد

  عضو
  2024-02-25 در 4:54 ب.ظ

  کراودفاندینگ: بررسی عوامل محیطی و تأثیر آن‌ها بر موفقیت

  در مقالات مختلف معیارهای متعددی برای موفقیت کمپین‌های کراودفاندینگ بررسی و تحقیق شده است. این معیارها شامل ویژگی‌های کمپین، مدیریت شبکه، معیارهای سنتی سرمایه‌گذاری و عوامل محیطی است. برخی از این عوامل عبارتند از:

  1. ویژگی‌های کمپین: توضیحات پروژه، تعداد تصاویر و ویدئوها، و همچنین سابقه حمایت فاندر از پروژه‌های دیگر می‌توانند بر موفقیت فاندینگ تأثیر بگذارند.

  2. مدیریت شبکه: تعامل اجتماعی در طول کمپین، از جمله تعداد نظرات و فعالیت‌های شبک‌ها، می‌تواند احتمال موفقیت را افزایش دهد.

  3. معیارهای سنتی سرمایه‌گذاری: مانند حفظ سهام و ارائه اطلاعات دقیق در مورد ریسک‌ها، که می‌توانند به عنوان سیگنالهای موثری برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند.

  4. عوامل محیطی: از جمله بازار و صنعت مربوط به پروژه نیز ممکن است بر نتیجه تأثیر بگذارد.

  برای مثال، مطالعه‌ای توسط Ahlers et al., 201۵ بر روی اهمیت سیگنال‌هایی که کارآفرینان برای ترغیب سرمایه‌گذاران کوچک به تعهد منابع مالی در زمینه کراودفاندینگ مبتنی بر سهام استفاده می‌کنند، تمرکز دارد. این مطالعه تأثیر کیفیت کسب‌وکار (سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی [اتحاد] و سرمایه فکری) و عدم قطعیت را بر موفقیت جمع‌آوری سرمایه بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهند که حفظ سهام و ارائه اطلاعات دقیقتر در مورد ریسک‌ها می‌تواند به عنوان سیگنال‌های موثر تلقی شود و بنابراین تأثیر قویای بر احتمال موفقیت تامین مالی دارد.

  لینک مقاله

   

  لینک مطلب