جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مشارکت‌ها

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان مورخ هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ و بازبینی دقیق قوانین و مقررات مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار، نتایج حاصل از بررسی‌ها در دو مبحث تدوین شده است.
پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان مورخ هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ و بازبینی دقیق قوانین و مقررات مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار، نتایج حاصل از بررسی‌ها در دو مبحث تدوین شده است.
در راستای تحقق اهداف پروژه "تسهیل و تسریع در تامین مالی عادلانه با تمرکز بر شایستگی"، با دعوت گرم از همه ذینفعان، اعلام می‌داریم که متن پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری آماده شده است
در تلاش برای تسهیل و تسریع در تامین مالی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، پنل تخصصی "تامین مالی مگا پروژه‌ها" را برگزار کرد
این مشارکت، اقدامی نو است که توسط اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان پیشبرده می‌شود.

بررسی موانع دستورالعمل “نحوه صدور مجوز عرضه‌ی عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)”

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان مورخ هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ و بازبینی دقیق قوانین و مقررات

ادامه مطلب »