مشارکت‌ها

در راستای تحقق اهداف پروژه "تسهیل و تسریع در تامین مالی عادلانه با تمرکز بر شایستگی"، با دعوت گرم از همه ذینفعان، اعلام می‌داریم که متن پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری آماده شده است
در تلاش برای تسهیل و تسریع در تامین مالی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، پنل تخصصی "تامین مالی مگا پروژه‌ها" را برگزار کرد
این مشارکت، اقدامی نو است که توسط اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان پیشبرده می‌شود.

فراخوان به همکاری و مشارکت در پروژه تسهیل و تسریع در تامین مالی عادلانه

در راستای تحقق اهداف پروژه “تسهیل و تسریع در تامین مالی عادلانه با تمرکز بر شایستگی”، با دعوت گرم از همه ذینفعان، اعلام می‌داریم که متن پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری آماده شده است

ادامه مطلب »