جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
آثار اقدامات اتاق بازرگانی کرمان

آثار اقدامات اتاق کرمان

در این دیار، کم نبودند و نیستند تولید کنندگان و کارآفرینانی که به خاطر قوانین ناعادلانه ی بانک ها، سرمایه و واحد های تولیدیشان را از دست دادند. کارگرانی که شغل و منبع درآمد خانواده را از دست دادند و در مقابل غول مشکلات اقتصادی بی دفاعتر از همیشه شدند. 

اگر بخواهیم از عواقب مصادره و تعطیل شدن واحد های تولیدی آن هم در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی بگوییم، می‌توانیم روزها درباره اش صحبت کنیم و باز هم حرف هایی برای گفتن داشته باشیم. در شرایطی که جنگ اقتصادی هر لحظه بیشتر از قبل به مردم ایران فشار میآورد، تعطیل شدن واحد های تولیدی را میتوان یک فاجعه خواند. 

در این میان، نهاد ها و سازمان هایی مانند اتاق بازرگانی کرمان، دلسوزانه جلوی وقوع بیشتر این فاجعه‌ها را می‌گیرند و در چند سالی که شروع به فعالیت کرده اند، تاثیرگذاری خود را نیز ثابت کرده اند. 

از جمله اقدامات اتاق بازرگانی کرمان که متشکل از وکلای بانکی مجرب است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  

الف- شناسایی نقاط انحراف بانک از قوانین بانک مرکزی 

ب- برگزاری کارگاه آموزشی 

ج- تالیف جزوات آموزشی 

د- برگزاری سمینار تعامل با دستگاه قضائی و نظارتی 

ه- تالیف گرداوری کتاب‌های مرتبط با قوانین و مقررات بانکی 

مهم تر از همه، برگرداندن و زنده کردن سرمایه کسانی است که با تمام وجود و با صرف عمر و زمان توانسته اند کارخانه و واحد های تولیدی خود را تاسیس کنند. 

امید داریم که با ادامه ی فعالیت های مفید و موثر اینگونه نهاد ها، هیچ واحد تولیدی، به خاطر قوانین ناعادلانه تملک و تعطیل نشود.

 

نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده

پاسخ‌ها