پرسمان در خصوص توقف عملیات اجرایی

کلیه قراردادهائی که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده‌ و در صورتیکه طرفین، در مفاد آن اختلافی نداشته باشند، لازم‌الاجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می‌باشد.

سوال اینجاست تسهیلات گیرندگان، ضامنین و راهنین که در مفاد قرارداد با بانک اختلاف دارند، چگونه می توانند عملیات اجرایی را تا رفع اختلاف، متوقف نمایند؟
با برگزاری جلسه بحث و گفتگو یک ساعته، مخاطبین مذکور می‌توانند پاسخ خود را دریافت نمایند.

مقالات مرتبط

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به مثابه مقررات اجرایی

یکی از مهمترین مصادیق امنیت، امنیت اقتصادی است که برخورداری از آن، از ضروری‌ترین نیازهای انسان و جامعه‌ی بشری است، از همین رو حکومت ها از دیر باز به تنظیم و اتخاذ راهبردهای متنوعی در جهت تأمین این نیاز بنیادین شهروندان خود مبادرت کرده اند.

فعالان اقتصادی و چالش‌های اعاده دادرسی

در جلساتی که با هدف حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، به ویژه تولیدکنندگان، برگزار می‌شود، مشاهده می‌گردد که بخشی از درخواست‌های ارائه شده توسط بنگاه‌های اقتصادی به رئیس کل دادگستری استان، مرتبط با موضوع اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.